Agile Marcom Interview: Betteke van Ruler

Inspiring Marcom Leaders of Tomorrow

Visie is je strategisch startpunt

“Het gevaarlijke van agile werken is dat mensen teveel in het doen schieten. Actie zonder strategie is een nachtmerrie”. Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar Communicatie en stevig aan de weg timmerend in haar tweede carrière, geeft met deze stevige uitspraak meteen de why van haar nieuwste boek: Handboek Communicatiestrategie, agile methode voor strategieontwikkeling.

Voortdurend ontdekken en checken

“Een strategie maak je nooit in je eentje en is nooit af. Je bent dus voortdurend aan het ontdekken en checken. Daarbij heb je een model nodig dat daarbij past. Het Strategisch Communicatie Frame helpt daarbij. Maar nu, na 6 jaar ermee te hebben gewerkt, heb ik de bouwstenen helemaal opnieuw gevuld. Ik ben de strategie- en marketingliteratuur ingedoken en heb checklisten gemaakt hoe je elke bouwsteen zou kunnen vullen. Daardoor sluit de taal ook beter aan op de omgeving van de communicatie-afdeling.”

“Het belangrijkste inzicht dat ik in de jaren na publicatie van De Reflectieve Communicatie Scrum over agile heb opgedaan is de plaats die visie in moet nemen. Visie is het allerbelangrijkst. Het vormt je strategische startpunt. Visie is het antwoord op de grote vragen: Wat is er aan de hand? Wat moet er gebeuren? Ik zie dat afdelingen Communicatie daar de meeste moeite mee hebben.”

S.O.S.-communicatie

“Een visie hebben betekent dat je weet welke toegevoegde waarde je kunt hebben. Het valt me op dat er nog best veel communicatieteams werken volgens de principes van S.O.S.-communicatie: Sending Out Stuff. Daarmee geef je onbedoeld een boodschap af van maakbaarheid: dat je de omgeving kunt veranderen door iets naar buiten te brengen.”

“Maar als je doelstellingen formuleert, betekent dat ook dat je laat zien dat je op koers bent. Dat is de accountability. Wat wil je bereiken en hoe kun je verantwoording afleggen over die ambitie? Dat moet je checken. Maar het begint al eerder, al bij de opstelling van je strategie moet je steeds checken bij je sponsors of het wel klopt dat je die kant op wilt. Strategisch gebruik van het Frame biedt houvast bij dit proces en zorgt dat de samenhang inzichtelijk blijft, ook voor de omgeving van het communicatieteam. Dan toon je leiderschap in communicatie.”

12 januari 2021: Betteke spreekt op Agile Consortium jaarcongres

Tijdens deze online sessie vertelt Betteke van Ruler je alles over haar communictieframe als agile tool voor strategieontwikkeling.
Deze sessie is voor zowel de Marcom Professional als de Agile Coach interessant.

Over Betteke

Betteke van Ruler was hoogleraar communicatiewetenschap en slaat sinds haar pensionering een brug tussen theorie en praktijk. Zij verzorgt via de Van Ruler Academy veel masterclasses waarin zij de nieuwste ideeën uit de wetenschap gebruik om communicatieprofessionals te helpen hun werk van meer waarde te maken. Zij was de eerste die het agile werken buiten de ICT introduceerde met haar boekje Reflectieve Communicatie Scrum (2013). Agile werken is ook de basis van haar volgende boeken, zoals Communicatie in Positie in 3 stappen en nu het Handboek Communicatiestrategie.