Online Congres: Omgevingswet en Agile Communicatie 5 oktober

Inspiring Marcom Leaders of Tomorrow

Online Congres 
Omgevingswet en Agile Communicatie

ONLINE, 5 oktober 2020, 13.30 – 16.30 uur – Deelname is gratis

De Omgevingswet als kans voor communicatieprofessionals
1 januari 2022. De start van de Omgevingswet: één van de grootste wettelijke wijzigingen in Nederland. De Omgevingswet vraagt vooral om een nieuwe manier van samenwerken met alle partijen binnen onze leefomgeving. Binnen en buiten de eigen organisatie, integraal in de regio en in samenhang met maatschappelijk vraagstukken, zoals de energietransitie en duurzaamheid. En natuurlijk in samenspraak met de samenleving: alle inwoners en ondernemers in Nederland!

Maar wat betekent deze ontwikkeling voor ons, werkzaam in het communicatievak? Tijdens het online congres ‘Omgevingswet & agile communicatie’ op maandag 5 oktober gaan communicatieprofessionals en experts uit verschillende disciplines hier verder op in. Zij delen ervaringen, kennis en instrumenten om een bijdrage te leveren aan deze opgave. Op een wendbare manier, in verschillende rollen en situaties.

Gratis online congres
Tijdens het gratis online congres ‘omgevingswet & agile communicatie’ gaan we via diverse webinars in op de Omgevingswet en de verschillende rollen van de communicatiefunctie bij de implementatie en uitvoering hiervan. Op een praktische manier met praktijkvoorbeelden. Maar ook door agile instrumenten en technieken te gebruiken, die direct inzetbaar zijn in de context van de Omgevingswet.

Zo wordt de Omgevingswet een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de agile communicatieprofessional én het communicatievak. En dragen wij als communicatieprofessionals op onze beurt bij aan de versnelling van het werken als één overheid.

Met medewerking van onder andere Wieneke Buurman (actuele ontwikkelingen communicatievak), Guido Rijnja (dilemmalogica, bekijk hier de introductievideo), Esther Pastoors (communicatie Toolkit Omgevingswet) en Mariëlle Roozemond (agile werken). Het programma bestaat uit 3 plenaire onderdelen en 4 parallelle sessies verdeeld over twee sporen. Alle webinars zijn achteraf terug te kijken. 

Volledig programma